Beroperasi Dengan Integriti

Air Selangor telah menubuhkan Seksyen Integriti di bawah Jabatan Pengurusan Risiko pada September 2019 untuk menguruskan risiko rasuah di seluruh syarikat. Ini selaras dengan Arahan Perdana Menteri, Siri 1 No 1 tahun 2018 - Pembentukan Unit Integriti dan Governans di Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan Syarikat milik Kementerian dan Negeri, dan sebagai sebahagian daripada kerangka kerja Integriti SPAN.

Penyataan Polisi Anti-Rasuah dan Anti-Korupsi Air Selangor

Selanjutnya

Pakatan Integriti Air Selangor & Senarai Semak Integriti untuk Vendor

Selanjutnya

Polisi Pemberi Maklumat
Air Selangor

Selanjutnya

Program Kesedaran Integriti dengan Pihak Berkepentingan Kami

Selanjutnya

Laporan Air Selangor Anti-Corruption Plan (AACP)

Selanjutnya