Sukuk Kelestarian

Air Selangor telah membentuk strategi kelestarian bagi tempoh 3 tahun dari 2020 hingga 2022, bertemakan 'Menghubungkan Titisan' yang sejajar dengan Visi dan Misi syarikat, Matlamat Pembangunan Lestari (Sustainable Development Goals - SDGs) oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dan program Pelaburan Modal 30 tahun kami. 

Untuk mencapai matlamat, kami telah melancarkan program Sukuk 30 Tahun yang ulung kali yang mana kami akan dapat menerbitkan program SRI Sukuk Kelestarian Air Selangor ("Sukuk Kelestarian"). 

Sehubungan dengan itu, Kerangka Sukuk Kelestarian Pembangunan Lestari Air Selangor (atau "Kerangka") dibentuk untuk memastikan ketelusan, pendedahan, dan integriti dalam penerbitan Sukuk Kelestarian.

Kami komited untuk menerbitkan laporan peruntukan tahunan dan laporan impak sehingga hasil dari Sukuk Kelestarian telah diperuntukkan sepenuhnya. Laporan ini akan tersedia secara terbuka di laman web kami.

Air Selangor melantik RAM Sustainability Sdn Bhd ("Kelestarian RAM") sebagai pihak bebas untuk memberikan Pendapat Pihak Kedua mengenai Kerangka Sukuk Kelestarian.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila klik pada dokumen di bawah:

Sustainable Development Sukuk Kelestarian Framework
Second Opinion Report on the Sukuk Kelestarian Framework