Siaran Media

Semak siaran media dan pengumuman terkini dari Air Selangor.

Semua

Maklumat Terkini Perkhidmatan dan Bekalan Air

Dapatkan maklumat semasa mengenai gangguan bekalan air berjadual dan tidak berjadual di kawasan anda.

Sesama Mara

Sesama Mara (#SesamaMara) adalah tema program Tanggungjawab Sosial Korporat Air Selangor pada tahun 2020. Program ini merangkumi inisiatif akar umbi bagi membantu masyarakat sekeliling serta memperkukuhkan hubungan kami dengan komuniti setempat, persatuan penduduk, pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan.