Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

Makluman Kerosakan Sistem Elektrikal Loji Rawatan Air Sungai Langat

Semua Kawasan Aduan Air Berbau Pulih

Status Terkini Aduan Air Berbau: Hanya Satu Kawasan Belum Pulih Sepenuhnya

Status Terkini Hanya 2 Kawasan Merekodkan Aduan Air Berbau

29 Kawasan Aduan Air Berbau Pulih

Status Terkini Pemulihan Kawasan Aduan Air Berbau

5 September 2019: Status Terkini Aduan Air Berbau

Pemantauan dan Pemeriksaan Berterusan Kualiti Bekalan Air

Air Selangor Melaksanakan Aktiviti Pemeriksaan dan Pencucian Kolam-Kolam dan Sistem Perpaipan di Kawasan Aduan Air Berbau Secara Berterusan

Status Terkini Aktiviti Pemeriksaan dan Pencucian Kolam dan Sistem Perpaipan di Kawasan Aduan Air Berbau

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9