Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

Makluman Pelaksanaan Kerja-Kerja Kecemasan

Kerja-Kerja Pembaikan Siap dan Bekalan Pulih

Makluman Awal: Kerja-kerja Kecemasan Pembaikan Kebocoran Serius di Jajaran Paip 1800MM Seksyen 16, Petaling Jaya

Bekalan Air Di Wilayah Hulu Langat Pulih Sepenuhnya

Bekalan Air di Wilayah Hulu Langat 99% pulih

Status Terkini Pemulihan Bekalan Air di Wilayah Hulu Langat telah Mencapai Tahap 95%

Status Terkini Pemulihan Bekalan Air Di Wilayah Hulu Langat Mencapai Tahap 84%

Status Terkini Pemulihan Bekalan Air di Wilayah Hulu Langat

Status Terkini: Kerja-Kerja Pembaikan Sistem Elektrikal LRA Sungai Langat Siap Dilaksanakan dan Pam Kembali Beroperasi

Status Terkini: Kerja Baikpulih Kerosakan Sistem Elektrikal LRA Sungai Langat

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9