Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

Status Terkini Pemulihan Bekalan Air Mencapai Tahap 96%

Kerosakan Peralatan "Bandscreen" Loji Rawatan Sungai Langat Telah Dapat Diatasi

Bekalan Air di Wilayah Gombak dan Kuala Lumpur Pulih Sepenuhnya

Status Terkini Gangguan Bekalan Air Tidak Berjadual Ekoran Kerosakan Peralatan "Bandscreen" di Loji Rawatan Air Sungai Langat

Status Pemulihan Bekalan Air Ekoran Kerja-Kerja Kecemasan Penggantian Injap di Kawasan Kolam Air Kepong Estate

Gangguan Bekalan Air Tidak Berjadual Ekoran Masalah Teknikal Peralatan "Bandscreen" di LRA Sungai Langat

Kerja-Kerja Kecemasan Penggantian Injap Siap

Makluman Pelaksanaan Kerja-Kerja Kecemasan

Kerja-Kerja Pembaikan Siap dan Bekalan Pulih

Makluman Awal: Kerja-kerja Kecemasan Pembaikan Kebocoran Serius di Jajaran Paip 1800MM Seksyen 16, Petaling Jaya

1 | 2 | 3 | 4 | 5