Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

AIR SELANGOR LANCAR KURSUS KEMAHIRAN PERANTIS TUKANG PAIP DAN PERKHIDMATAN PEMBAIKAN PAIP DALAMAN UNTUK GOLONGAN KURANG MAMPU

GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL DI WILAYAH GOMBAK TELAH PULIH SEPENUHNYA

STATUS TERKINI GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL DI 20 KAWASAN MELIBATKAN WILAYAH GOMBAK (11 OGOS 2020, 11:00 MALAM)

STATUS TERKINI GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL DI 20 KAWASAN MELIBATKAN WILAYAH GOMBAK

STATUS TERKINI KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN ASET KRITIKAL DI LOJI RAWATAN AIR SUNGAI GOMBAK

BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING PULIH SEPENUHNYA

KERJA PEMBAIKAN PAIP PECAH DI WILAYAH PETALING SIAP SEPENUHNYA (11:00 PAGI)

GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI WILAYAH PETALING BERIKUTAN KEJADIAN PAIP PECAH

AIR SELANGOR LANCAR LAPORAN PRESTASI 2019

NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL BERIKUTAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN DAN PENAMBAHBAIKAN ASET KRITIKAL DI LOJI RAWATAN AIR SUNGAI GOMBAK

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13