Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

Status Terkini Gangguan Bekalan Air Tidak Berjadual Ekoran Kerosakan Peralatan "Bandscreen" di Loji Rawatan Air Sungai Langat

Status Pemulihan Bekalan Air Ekoran Kerja-Kerja Kecemasan Penggantian Injap di Kawasan Kolam Air Kepong Estate

Gangguan Bekalan Air Tidak Berjadual Ekoran Masalah Teknikal Peralatan "Bandscreen" di LRA Sungai Langat

Kerja-Kerja Kecemasan Penggantian Injap Siap

Makluman Pelaksanaan Kerja-Kerja Kecemasan

Kerja-Kerja Pembaikan Siap dan Bekalan Pulih

Makluman Awal: Kerja-kerja Kecemasan Pembaikan Kebocoran Serius di Jajaran Paip 1800MM Seksyen 16, Petaling Jaya

Bekalan Air Di Wilayah Hulu Langat Pulih Sepenuhnya

Bekalan Air di Wilayah Hulu Langat 99% pulih

Status Terkini Pemulihan Bekalan Air di Wilayah Hulu Langat telah Mencapai Tahap 95%

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7