Stay up to date with announcements made by Pengurusan Air Selangor.

 
 
 
 

STATUS TERKINI: HENTI TUGAS LOJI RAWATAN AIR SUNGAI SELANGOR FASA 1, 2, 3 DAN RANTAU PANJANG BERIKUTAN PENCEMARAN SUMBER AIR MENTAH

Lokasi Pusat Khidmat Setempat (PKS) & Pili Awam

HENTI TUGAS LOJI RAWATAN AIR SUNGAI SELANGOR FASA 1, 2, 3 DAN RANTAU PANJANG BERIKUTAN PENCEMARAN SUMBER AIR MENTAH

STATUS TERKINI PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, GOMBAK, KLANG/SHAH ALAM, KUALA LUMPUR DAN HULU SELANGOR

PELAN PEMULIHAN BEKALAN AIR DI WILAYAH PETALING, GOMBAK, KLANG/SHAH ALAM, KUALA LUMPUR DAN HULU SELANGOR

STATUS TERKINI HENTI TUGAS SEPARA LOJI RAWATAN AIR SUNGAI SELANGOR FASA 1 BERIKUTAN INSIDEN PAIP AIR TERAWAT PECAH

HENTI TUGAS SEPARA LOJI RAWATAN AIR SUNGAI SELANGOR FASA 1 BERIKUTAN INSIDEN PAIP AIR TERAWAT BOCOR

BEKALAN AIR DI WILAYAH KLANG/ SHAH ALAM DAN KUALA LANGAT PULIH SEPENUHNYA

STATUS TERKINI INSIDEN PAIP PECAH DISEBABKAN PIHAK KETIGA YANG MENYEBABKAN GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI WILAYAH KLANG/SHAH ALAM DAN KUALA LANGAT (17 Oktober 2020, 10:30 pagi)

STATUS TERKINI INSIDEN PAIP PECAH DISEBABKAN PIHAK KETIGA YANG MENYEBABKAN GANGGUAN BEKALAN AIR TIDAK BERJADUAL DI WILAYAH KLANG/SHAH ALAM DAN KUALA LANGAT

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9